Безродний М.К.

Гідродинаміка і тепломасообмін в контактних газо-крапельних утилізаторах теплоти

Визначено параметричні границі ефективного використання відцентрової механічної форсунки без випаровування крапель нагрітої рідини

Гідродинаміка та тепломасообмін в паро-газорідинних апаратах барботажного типу

Розвинуто теорію процесів гідродинаміки та тепломасообміну при безпосередньому контакті рідкої та газової фаз в особливих умовах проточного барботажного шару, розробленому авторами, який реалізується при одночасній подачі в трубчастий реактор димових газів та охолоджуючої води. В такому реакторі в умовах обмеженого простору реалізується висока відносна швидкість газу та рідини при забезпеченні інтенсивного перемішування останньої та безперервного відведення нагрітої рідини з активної зони реактора.