Прикладний системний аналіз та системна інженерія інформаційно-комунікаційних систем

Суть розробки полягає в застосуванні системного аналізу і теорії систем для визначення системного критерію поділу проектів інформатизації на частини не за функціональною ознакою а за загальносистемними ознаками, що дозволяє сформулювати компонентний процес реалізації проектів інформатизації організаційних систем (Орг.С.) як специфікацію чітко визначених дій у вигляді скоординованого виконання послідовних і паралельних операцій по розробці проекту інформатизації Орг.С.

Компонентний процес із загальносистемним критерієм поділу проекту інформатизації на компоненти забезпечує:

–        поділ проекту на частини – компоненти за загальносистемними ознаками, які реалізують певні групи функцій і, таким чином, забезпечують максимально обґрунтований поділ проекту на етапи;

–        врахування всі сутностей проекту інформатизації;

–        масштабованість і розширюваність проекту від ітерації до ітерації в межах одного етапу, та при переході від етапу до етапу;

–        збереження загальносистемних рішень попередніх ітерацій і етапів для наступних ітерацій і етапів;

–        незалежність процесів розробки і паралельну розробку окремих компонентів проекту інформатизації;

–        інтеграцію окремих частин проекту інформатизації при переході від однієї версії до наступної;

–        паралельну розробку необхідної документації з усіх видів забезпечення інформаційно–комунікаційної системи;

–        при необхідності компонентний процес може бути реалізований і як водоспадний, і як ітеративний, і як змішаний.

Компонентний процес інформатизації із загальносистемним критерієм поділу проекту інформатизації на частини не накладає практично ніяких системних обмежень на застосування систем автоматизації проектування інформаційно–комунікаційних систем, які підтримують UML.

За результатами наукових досліджень розроблено нову концепцію компонентного ітеративно-інкрементного процесу системної інженерії проектів інформатизації організаційних систем. Розроблено нову модель “компонентного ітеративно-інкрементного процесу” системної інженерії проектів інформатизації Орг.С, створену на базі нових наукових знань. Розроблено новий метод поділу проектів інформатизації на частини не за функціональною ознакою, а за загальносистемними ознаками, і забезпечення представлення проектів інформатизації як системи сутностей та відношень між ними. Це дозволяє формалізувати “компонентний процес” створення проектів інформатизації Орг.С у вигляді специфікації.

Отримані нові знання, при визначенні сутності “специфікація”, у вигляді формалізованого опису типу і призначення, властивостей і операцій загальносистемних сутностей проектів інформатизації – об’єктів, компонентів, пакетів, а також способів і правил (інтерфейсів) їх взаємодії в системі. Метасутності представлення систем, представлення, діаграми, та основні концепції представлення системних моделей проектів інформатизації являють собою підмножину конструкцій графічних мов моделювання UML/SysML.

На основі нового “компонентного ітеративно-інкрементного процесу” та у відповідності з стандартами INCOSE та OMG розроблена технологія системної інженерії ІКС яка передбачає чотири стадії: системного аналізу проекту інформатизації Орг.С; системного проектування ІКС; системного конструювання ІКС; системного розгортання ІКС.