Розроблення математичних моделей для інформаційних технологій в недетермінованих та детермінованих складних технічних системах

При  вирішенні багатьох прикладних задач зустрічаються процеси пов'язані з необхідністю урахування властивостей стохастичних гетерогенних систем. Такі проблеми постійно виникають у ряді провідних галузей промисловості — хімічній, нафтопереробній, будматеріалів, харчовій та інших, де важливе місце займають гідромеханічні процеси пов’язані з розділенням при урахуванні неоднорідності.

В зв'язку з цим виникає необхідність розробки уточнених математичних моделей та створення інформаційних технологій для моделювання недетермінованих та детермінованих складних технічних систем процесу розділення, з врахуванням не тільки детермінованих, але й випадкових факторів та залученням ймовірно-стохастичного моделювання, так як це багато в чому обумовлює ефективність самого розділення, і являється необхідним при оптимізації умов для здійснення цих процесів.

Основними результатами роботи є розроблені детерміновані та імовірнісні математичні моделі для дослідження процесів розділення гетерогенних систем в вихрових сепараційних апаратах. При цьому пропонується новий підхід до рішення ряду прикладних задач зв'язаних зі стохастичними процесами в гетерогенних системах:

Узагальнена і реалізована теорія, що дає можливість вирішувати не тільки проблеми стохастичного розділення гетерогенних систем, і навіть не стільки ці проблеми, а пропонується новий підхід до рішення цілого ряду прикладних задач зв'язаних зі стохастичними процесами для вихрових сепараційних апаратів хімічної та інших технологій.

Розроблені математичні моделі, що дозволяють виконувати аналіз процесу розділення з урахуванням випадкових (стохастичних) факторів розділення гетерогенних систем.

Запропоновані математичні моделі що дають можливість математично довести й обґрунтувати отримання результату, навіть виконаного на рівні континуальної механіки, з погляду теорії імовірності й системно-інформаційного походу.

Запропоновані методики, які дають можливість розрахувати необхідні характеристики апаратів, режими технологічних параметрів, а також визначати об'єми розділення, причому вони є більш достовірні, ніж знайдені за допомогою чітко визначених математичних моделей континуальної механіки, так як з точки зору імовірнісних позицій при розрахунках враховується вся дійсно існуюча інформація про систему.