Луцький Г.М.

Методи та засоби підвищення ефективності рішення задач на основі перестроюваних обчислювальних засобів на ПЛІС

Розроблено теоретичні основи побудови дворівневої матричної структури на ПЛІС, керованою обмеженою схемою потоку даних. Створено та досліджено моделі дворівневої матричної структури на ПЛІС, керованою обмеженою схемою потоку даних. Розроблено нову концепцію побудови проблемно-орієнтованих обчислювачів, реалізація котрих орієнтована на використання множини ПЛІС. Розроблено нову методику створення дворівневої матричної структури на ПЛІС, керованою обмеженою схемою потоку даних.

Методи та засоби підвищення інформаційної безпеки гетерогенних кластерних систем

Розроблені принципи організації захищених високопродуктивних гетерогенних кластерних систем (ГКС). Розроблений метод адаптивного управління безпекою обчислень у ГКС, що забезпечує динамічну реакцію на потенційні погрози безпеці на основі аналізу нових введених параметрів: ступені довіри до ресурсів ГКС і цінності оброблюваної інформації. Запропонована формальна модель безпечного адміністрування доступу суб'єктів до об'єктів ГКС, яка дозволяє визначити правила доступу суб'єктів до об'єктів ГКС, описати погрози безпеці ГКС і визначити принципи та умови безпечного адміністрування ГКС.

Розробка теоретичних основ побудови високопродуктивних комп’ютерних систем з динамічним розпаралелюванням обчислювальних процесів

Розроблено теоретичні основи побудови архітектури ядра суперскалярного RISC-мікропроцесора з розширеними властивостями виявлення паралелізму на рівні команд. Досягнення розширення паралелізму на рівні команд досягнуто шляхом організації: одночасного декодування на RISC-операції командного вікна одного з оброблюваних потоків за розміром 32 байта, та одночасної обробки до чотирьох потоків команд з набору x86-64. Декодування командних вікон, відносно оброблюваних потоків, відбувається почергово.