Луцький Г.М.

Методи та засоби підвищення ефективності рішення задач на основі перестроюваних обчислювальних засобів на ПЛІС

Спеціалізований суперскалярний процесор з множиною реконфігурованих обчислювальних блоків під керівництвом обмеженої схеми потоку даних

1. № Держреєстрації 0114U000547, № реєстрації в університеті 2711ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., професор Луцький Г.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Методи та засоби підвищення інформаційної безпеки гетерогенних кластерних систем

1. Номер державної реєстрації теми – 0108U000511.
2. Науковий керівник – д.т.н. проф. Луцький Г.М.
3. Cуть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних основ побудови високопродуктивних комп’ютерних систем з динамічним розпаралелюванням обчислювальних процесів

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001475, НТУУ «КПІ» - 2402-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Луцький Г.М.
3. Суть розробки, основні результати.