Розробка та впровадження системи управління ІТ-інфраструктурою з консолідованими інформаційно-обчислювальними ресурсами

Підвищено ефективність, надійність і якість надання послуг ІТ-інфраструктури на основних етапах її життєвого циклу, насамперед експлуатації та розвитку, за рахунок розробки та впровадження системи управління, що забезпечує моніторинг параметрів функціонування з урахуванням математичних та інформаційних моделей і методів аналізу, синтезу структури і управління експлуатацією ІТ-інфраструктури.
Розроблено проблемно-орієнтовану інформаційну технологію управління ІТ-інфраструктурою з консолідованими інформаційно-обчислювальними ресурсами. Запропоновано декомпозиційно-компенсаційний спосіб управління рівнем послуг в ІТ-інфраструктурах. Розроблено математичні моделі і методи аналізу ІТ-інфраструктур та їх складових, насамперед параметрів працездатності та стану елементів ІТ-інфраструктур, моделі і методи ефективного розподілу ресурсів ІТ-інфраструктур на основі кластеризації, планування і диспетчеризації ресурсів з урахуванням значимості процесів-споживачів ресурсів, прототипи базових компонентів технології автоматизованого управління експлуатацією великих ІТ-інфраструктур. Створено інформаційну технологію для системи управління ІТ-інфраструктурою на основі математичних моделей оцінки стану об’єктів, яка призначена для моніторингу та оперативного реагування у реальному часі на події, що виникають в ІТ-інфраструктурі. На основі агентського підходу розроблено механізми управління консолідованими ресурсами ІТ-інфраструктури і механізми розподілу ресурсів ІТ-інфраструктури в умовах їх дефіциту та надлишку, консолідації та віртуалізації, з урахуванням значимості бізнес-процесів і політики використання ресурсів, що дозволило підвищити ефективність використання ресурсів з одночасним підтриманням узгодженого рівня послуг.

Сервер віртуалізації зі сховищем даних і комут аційним обладнанням та сервер додатків .
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2844.pdf523.47 КБ