інформаційні технології

Хмарна платформа розроблення і управління функціонуванням критичних ІТ-інфраструктур, що опрацьовують великі обсяги даних

Створено нові інформаційні технології, що підтримують проектування, управління функціонуванням і розвиток критичних ІТ-інфраструктур, єдину платформу для надання сервісів за моделями PaaS з розроблення критичних ІТ-інфраструктур, IaaS з надання у використання критичних ІТ-інфраструктур і створення систем управління функціонуванням критичних ІТ-інфраструктур, що опрацьовують великі обсяги даних, нові моделі і методи інтегрованого розроблення, управління, експлуатації і розвитку критичних ІТ-інфраструктур, які базуються на поєднанні ресурсного і процесного, подійно-орієнтованого і структурно-

Розробка та впровадження системи управління ІТ-інфраструктурою з консолідованими інформаційно-обчислювальними ресурсами

Підвищено ефективність, надійність і якість надання послуг ІТ-інфраструктури на основних етапах її життєвого циклу, насамперед експлуатації та розвитку, за рахунок розробки та впровадження системи управління, що забезпечує моніторинг параметрів функціонування з урахуванням математичних та інформаційних моделей і методів аналізу, синтезу структури і управління експлуатацією ІТ-інфраструктури.