Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського господарства

Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського господарства

Створення лінії інноваційних біологічно активних продуктів для медицини, харчової промисловості та сільського господарства

Розроблено біопрепарати на основі функціонально - активних штамів бактерій р.Lactobacіllus, р.Streptomyces та грибів р. Eremothecium, Trametes та Polyporus

Розробка високоефективного процесу та технологічних засад одержання екологічно чистих азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісних добрив

Обґрунтована гіпотеза утворення азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних добрив з рівномірним розподіленням карбонату кальцію та гумінових речовин по всьому об’єму гранул при проведенні ізотермічної масової кристалізації насичених водяних розчинів сульфату амонію.

Визначено спосіб та умови процесу зневоднення та гранулоутворення азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних добрив із застосуванням техніки псевдозрідження, з коефіцієнтом використання теплоти понад 60% при зневоденні.