Сундучков К.С.

Розробка принципів, методів і схем передачі, прийому та обробки сигналів з сукупною смугою робочих частот 1-10 ГГц

В країні все ширше розвивається високошвидкісний рух залізничних комфортабельних експресів, будуються автобани для високошвидкісних автомобілів. Швидкості руху вказаних об’єктів досягають 200-300 км/год, відповідно. Тому існує необхідність забезпечення пасажирів послугами 4G. Метою даного проекту є розробка принципів, методів та схем передачі, прийому та обробки сигналів з сукупною смугою робочих частот 1-10 ГГц та надання послуг 4G для абонентів в мобільних терміналах (МТ), що рухаються по автобазах та в залізничних експресах зі швидкістю 300-200 км/ч.

Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та інтегральних багатошарових технологій

3D вигляд ХФ

В роботі розглянуті характеристики, властивості телекомунікаційних пристроїв (ТКП), елементної бази, методів та засобів моделювання і проектування на основі сучасних багатошарових технологій реалізації елементної бази ТКП LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic, кераміка низькотемпературного відпалювання) та LCP (Liquid Crystal Polymer, рідкокристалічні полімери) і матеріали з від’ємними μ та ε (метаматеріалів). Проаналізовані методи, сучасні системи моделювання і проектування приймачів-передавачів та складових частин в діапазоні 5...100 ГГц.