Розробка принципів, методів і схем передачі, прийому та обробки сигналів з сукупною смугою робочих частот 1-10 ГГц

В країні все ширше розвивається високошвидкісний рух залізничних комфортабельних експресів, будуються автобани для високошвидкісних автомобілів. Швидкості руху вказаних об’єктів досягають 200-300 км/год, відповідно. Тому існує необхідність забезпечення пасажирів послугами 4G. Метою даного проекту є розробка принципів, методів та схем передачі, прийому та обробки сигналів з сукупною смугою робочих частот 1-10 ГГц та надання послуг 4G для абонентів в мобільних терміналах (МТ), що рухаються по автобазах та в залізничних експресах зі швидкістю 300-200 км/ч.

Основна ідея забезпечення високої якості сигналів послуг 4G в мобільному зв’язку в складних умовах, коли маємо велике число абонентів, які рухаються з великою швидкістю до 300 км/год, полягає в використанні двох основних принципів побудови мережі: датацентризм та цифрова обробка сигналів. Останні підходи, методі та засоби авторами розроблені для вирішення проблемних питань реалізації названих двох основних принципів побудови мережі.

Розроблена та запропонована авторами нова технологія супергетеродинного перетворення часто приймачем мобільного терміналу «Технологія і метод селективного перетворення частот, (багатокритеріальної оптимізації різнорідних параметрів приймача МТ)», за якою здійснюється перенесення тільки частини спектру прийнятого групового сигналу на низьку проміжну частоту, який дозволяє найти оптимальне відношення проміжних частот в селективному перетворювачі, ширину робочих частот зон спектру групового сигналу, що перетворюються, та ширину смуги робочих частот аналогового сигналу, що подається на АЦП

Розроблена та запропонована авторами нова технологія організації каналоутворюючої апаратури «Технологія і метод визначення оптимальних груп OFDM-символів, (багатокритеріальної оптимізації різнорідних параметрів каналоутворюючої апаратури)», за якою один або декілька OFDM – символів створюють групу, яка в МТ виділяється із загального спектру групового сигналу і цілком переноситься в діапазон частот менший 1 ГГц для наступної цифрової обробки, який забезпечує компроміс між вартістю системи, кількістю груп модуляторів, ефективністю використання частотного спектру та ефективністю використання піднесучих в OFDM-символах.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2627-p.pdf165.8 КБ