Сидоренко С.І.

Сергій Іванович Сидоренко - проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки), доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

Формування градієнтних станів в наношарових металевих плівкових композиціях через процеси на зовнішній поверхні

1.Номер державної реєстрації теми – 01115U002319
2.Науковий керівник – член-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Сидоренко С.І.
3.Суть розробки, основні результати

Формування функціональних та біосумісних композиційних покриттів на сплавах титану і заліза, зміцнених вуглецевими нанотрубками та елементами втілення, за умов екстремальних енергетичних впливів

Модернізована установка на базі ННВ-6,6 з електромагнітним сепаратором  вуглецевої плазми

Вперше розвинуто наукові основи принципово нового способу формування біосумісних (із сплавами титану) покриттів з вуглецевими нанотрубками (ВНТ) на полікристалічних шарах окису кремнію з нікелевими та залізними каталітичними центрами

Закономірності формування біосумісних захисних покриттів на титанових та залізних сплавах для штучних протезів та медичного інструменту.

Обладнання вакуумної камери для іонно-плазмової обробки

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0109U000455
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання) ‑ д.ф-м.н., член-кор. НАН України, проф. Сидоренко С.
3. Суть розробки, основні результати.

Фізичні принципи формування наноструктурного стану в жароміцних сплавах при фрикційній обробці плоских та складнофасонних поверхонь

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U003780
2. Науковий керівник - чл.-кор.НАН України, д.ф.-м.н., проф. Сидоренко С.І.
3. Суть розробки, основні результати.