відновлювані джерела енергії

Комплексні системи енергозабезпечення автономних об’єктів на базі використання відновлюваних джерел енергії

. Дослідний зразок мобільної автономної системи електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів та буферного акумулятору енергії потужністю 100 Вт

Розроблено систему автономного електроживлення локального об’єкта з використанням фотоелектричної установки та буферних акумуляторів енергії, яка дозволяє балансувати виробіток та споживання електроенергії.

Наукові засади, підходи і методи зменшення впливу низькочастотних коливань потужності на режими роботи Об’єднаної електроенергетичної системи

Аналіз аварій в електроенергетичних системах (ЕЕС) світу показав, що однією з причин їх виникнення є слабодемпфовані низькочастотні коливання (НЧК). Це обумовлює необхідність вирішення комплексу задач по зменшенню впливу НЧК на режими роботи та підвищення стійкості ЕЕС. Для об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС) України, яка характеризується відносно слабкими міжсистемними зв’язками в умовах впровадження розосереджених відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) вирішення вказаних задач є особливо актуальним.