Комплексні системи енергозабезпечення автономних об’єктів на базі використання відновлюваних джерел енергії

Розроблено систему автономного електроживлення локального об’єкта з використанням фотоелектричної установки та буферних акумуляторів енергії, яка дозволяє балансувати виробіток та споживання електроенергії. Створено математичну модель функціонування комплексного вузла енергозабезпечення на основі відновлюваних джерел енергії, яка враховуватиме кліматометеорологічні умови місцевості при визначенні оптимального співвідношення встановлених потужностей різних джерел, та узагальнену модель узгодженої роботи генеруючого обладнання та підсистеми акумулювання енерговузла. Розроблено методику розрахунку оптимальної структури енерговузла на основі комплексного використання енергії відновлюваних джерел з урахуванням їх потенціалу. Наукова новизна полягає в адаптивності методів прогнозування робочих режимів відповідно до місцевих умов; особливостях розрахункових моделей, які враховують стохастичний характер зовнішніх факторів з різними часовими інтервалами збору та осереднення даних, а також особливості та вимоги до режиму споживання енергії; врахуванні природних особливостей на базі кореляційного аналізу різних факторів впливу на роботу енергосистеми, в тому числі встановленні закономірностей їх розподілу в просторовому та часовому вимірах

. Дослідний зразок мобільної автономної системи електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів та буферного акумулятору енергії потужністю 100 Вт
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2037.PDF624.23 КБ