Кудря С.О.

Комплексні системи енергозабезпечення автономних об’єктів на базі використання відновлюваних джерел енергії

Розроблено систему автономного електроживлення локального об’єкта з використанням фотоелектричної установки та буферних акумуляторів енергії, яка дозволяє балансувати виробіток та споживання електроенергії.

Оптимізація режимів експлуатації гібридного екомобілю на базі фотоелектричних батарей та біодизельного палива

Вперше експериментально встановлено, що температурні коефіцієнти реакції переестерифікації рослинної олії метиловим спиртом становлять γ=1,3 і не відповідають правилу Вант-Гоффа для хімічних реакцій, тому зміна температури в діапазоні 20-60ºС не виявляє суттєвого впливу на вихід продукту та швидкість реакції в цілому.

Розробка та впровадження учбово-дослідної установки з виробництва дизельного біопалива

Виконана розробка технічної документації та виготовлена учбово- дослідна установка з виробництва біодизельного палива. Установку змонтовано на кафедрі відновлюваних джерел енергії НТУУ “КПІ” та підготовлено для учбового використання.

Запропоновано метод обчислення кількості біосировини, що може бути отримана для виробництва біозамінників бензину та дизпалива з нафти, який дозволяє вперше врахувати розподіл площ вирощування сільгоспкультур в залежності від сівозмін та вирішити проблему “продовольство або паливо”.