Оптимізація режимів експлуатації гібридного екомобілю на базі фотоелектричних батарей та біодизельного палива

Вперше експериментально встановлено, що температурні коефіцієнти реакції переестерифікації рослинної олії метиловим спиртом становлять γ=1,3 і не відповідають правилу Вант-Гоффа для хімічних реакцій, тому зміна температури в діапазоні 20-60ºС не виявляє суттєвого впливу на вихід продукту та швидкість реакції в цілому. Розраховані значення енергії активації цієї реакції, що знаходяться в межах 22-23 кДж/моль, не характерні для реакцій, які протікають у кінетичній області, тому процес переестерифікації рослинних олій неможливо описати класичним кінетичним рівнянням другого порядку за механізмом SN2 без врахування специфічних фізико-хімічних явищ та перетворень, притаманних цій реакції.

2. Вперше експериментально отримана залежність реальної концентрації метилового спирту в ефірно-ліпофільній фазі від його концентрації по реакції при стандартних умовах (Т=25ºС та Р=1атм.), яку запропоновано використовувати в основному кінетичному рівнянні, що дало змогу удосконалити процес переестерифікації рослинних олій.

3. Вперше розроблено математичну модель теплопереносу в реакторі переестерифікації рослинних олій, яка відрізняється від існуючих наявністю виразу, що описує інтенсивність тепловиділення. На основі математичної моделі запропоновано алгоритм розрахунку динаміки зміни з часом розподілу температур всередині реактора.

4. Отримала подальшого розвитку методика визначення виходу метилових ефірів (біодизелю) вищих органічних кислот на основі науково обґрунтованого вибору початкових та крайових умов проведення експериментів, що дало змогу поширити її на розрахунки фізико-хімічних параметрів реакції переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо.

Фото гібридного екомобілю із застосуванням в якості джерел енергії сонячного випромінювання та біодизельного палива
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2435-p.doc872.5 КБ