інформаційно-телекомунікаційне середовище

Технологія побудови динамічних реєстрів електронних інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах гетерогенної структури

Основними науковими результами є технологія побудови динамічних реєстрів електронних інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах гетерогенної структури, яка дозволяє забезпечити повнофункціональну роботу системи керування інформаційними ресурсами та процесом їх обробки, за рахунок розроблених уніфікованих засобів супроводження, ефективної організації обчислювальних процесів обробки у гетерогенному середовищі, дозволяє забезпечити безперебійне, захищене та контрольоване функціонування інформаційної системи підприємства.

Технологія обробки сервісів з інтеграцією інформаційних ресурсів в системах підтримки операційної діяльності підприємств зв’язку

Основними науковими результатами є технологія обробки сервісів з інтеграцією інформаційних ресурсів в системах обслуговування викликів, яка дозволить істотно підвищити ефективність використання технічних ресурсів в процесі надання послуг абонентам зв’язку, дозволить проводити розподілену обробку заявок щодо надання послуг користувачеві та їх тарифікацію, покращити якість обслуговування абонентів, а також підвищити інтелектуальність процесу обслуговування.