тепломасообмін

Гідродинаміка і тепломасообмін в контактних газо-крапельних утилізаторах теплоти

Загальний вигляд експериментальної установки

Визначено параметричні границі ефективного використання відцентрової механічної форсунки без випаровування крапель нагрітої рідини

Тепломасообмін при конденсації водяної пари з продуктів згорання на поверхні профільованих оребрених труб.

Повномасштабне освоєння в Україні величезного потенціалу енергозбереження за
рахунок утилізації теплоти викидних газів промислових енергетичних і технологічних установок, що використовують вуглеводневі палива, неможливе без глибокого охолодження цих газів в конденсаційних теплоутилізаторах.
Сутність розробки полягає у застосуванні в конденсаційних теплоутилізаторах в

Розробка комплексу науково-технічних рішень для створення системи енергоменеджменту закладів освіти МОН України

Розглянуто системи енергоменеджменту у різних ВНЗ України. Розроблено методики проведення енергетичних обстежень для об’єктів соціальної сфери та визначення базового рівня енергоспоживання будівель для оцінки впровадження енергозберігаючих заходів. Розроблені математичні моделі теплового стану приміщень з урахуванням впливу сонячної радіації, власного теплового випромінювання та різного ступеню теплового захисту, на базі європейських стандартів (спрощена погодинна модель 5R1C), програмного продукту EnergyPlus, досліджено переривчасті режими роботи опалення.