Аушева Н.М.

Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод АЕС

Розроблено комплекс рішень, що спрямовані на вдосконалення математичного та програмного забезпечення автоматизованого моніторингу об’єктів навколишнього середовища за рахунок розширення математичних методів розв’язання спеціалізованих задач предметної області, покращення показників швидкодії обміну інформацією між компонентами системи та оптимізації використання пам’яті.