Романенко В.Д.

Розробка і дослідження координуючих систем оптимізації і управління технічних, економічних і соціальних процесів

Розроблено нові методи створення координуючих систем оптимізації і управління, до яких входять:

— методи синтезу багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією в детермінованому середовищі на основі різнотемпових критеріїв оптимальності у формі еталонних моделей замкнених контурів цифрового керування, що забезпечило збільшення точності керування заданих співвідношень вихідних координат в перехідному режимі більш ніж у 10 разів;

Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та статистичної ідентифікації нелінійних динамічних моделей фізичних та економічних процесів

Розроблено метод синтезу моделей GARCH (Generalizd Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) для прогнозування максимальних вибіркових умовних дисперсій вихідних координат багатовимірних гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією. Для досягнення оптимальної точності прогнозування розроблено алгоритм адаптивної настройки коефіцієнтів моделі GARCH.