Розробка і дослідження координуючих систем оптимізації і управління технічних, економічних і соціальних процесів

Розроблено нові методи створення координуючих систем оптимізації і управління, до яких входять:

— методи синтезу багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією в детермінованому середовищі на основі різнотемпових критеріїв оптимальності у формі еталонних моделей замкнених контурів цифрового керування, що забезпечило збільшення точності керування заданих співвідношень вихідних координат в перехідному режимі більш ніж у 10 разів;

— метод координації керування невимірюваними повільними і швидкими рухами як складових вектора вихідних координат в системах, які неявно функціонують у двох масштабах часу. Для цього виконано синтез пповільнодіючої та швидкодіючої підсистем керування з різнотемповою дискретизацією при виконанні заданого співвідношення повільних і швидких рухів та розроблено алгоритм оцінювання векторів повільно-та швидкозмінних складових вихідних вимірювань;

— метод синтезу координуючих систем керування багатовимірним об’єктом у стохастичному середовищі. Для розробки методу запропоновано алгоритм координуючого керування та розв’язано задачу умовної мінімізації дисперсії нев’язки співвідношень та узагальненої дисперсії вихідних координат;

— метод адаптивного прогнозування максимальних вибіркових умовних дисперсій нев’язок співвідношень вихідних координат багатовимірного процесу на великий період дискретизації на основі моделей GARCH.

Розроблено систему координуючого цифрового управління термозмішувальною установкою при дії зовнішнього збурення, в якій завдяки координуючому регулятору по співвідношенню температури і рівня води в установці значно зменшено вплив нестаціонарного збурення стосовно витрат гарячої води на комунальні потреби.

Розроблено методику координуючого управління розподілом обмежених фінансових ресурсів конкуруючих організацій для максимізації виграшу.

Проведені експериментальні дослідження систем координуючого управління в режимі цифрового моделювання.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2422-p.doc66.5 КБ