Координуючі системи оптимізації

Розробка і дослідження координуючих систем оптимізації і управління технічних, економічних і соціальних процесів

Розроблено нові методи створення координуючих систем оптимізації і управління, до яких входять:

— методи синтезу багатовимірних координуючих систем керування з різнотемповою дискретизацією в детермінованому середовищі на основі різнотемпових критеріїв оптимальності у формі еталонних моделей замкнених контурів цифрового керування, що забезпечило збільшення точності керування заданих співвідношень вихідних координат в перехідному режимі більш ніж у 10 разів;