Дослідження нових ефектів електромагнітної взаємодії в твердотільних планарних резонаторах і розвиток теорії фільтрів для засобів телекомунікацій

Була розвинута теорія побудови малогабаритних планарних фільтрів с покращеними характеристиками для засобів телекомунікацій. Теорія включає новий напрямок побудови мікрохвильових смуго-пропускаючих фільтрів, який стосується малогабаритних гребінчастих та решітчастих фільтрів смужкової конструкції з великою діелектричною сталою. Донедавна цей напрямок не розвився через існуючи "наукові" заборони. Новий напрямок виник на основі нових ефектів електромагнітної взаємодії між резонаторами в смужкових структурах гребінчастого і решітчастого типів, які були встановлені в процесі дослідження.

На основі встановлених нових ефектів електромагнітної взаємодії в твердотільних планарних резонаторах здійснено розвиток теорії і практики побудови фільтрів для засобів телекомунікацій. Створені на основі нових знань смужкові і мікросмужкові фільтри з покращеними характеристиками є конкурентоспроможними і заслуговують подальшого розвитку.

Показано, що значення К0 додатні, вони зростають по мірі збільшення відносної діелектричної проникності смужкових ліній εr, їх товщини b і частоти f.
Вперше показана принципова можливість використання смужкових гребінчастих і решітчастих структур, відповідно з λ/4 і λ/2 резонаторами, в якості смуго-пропускаючих фільтрів. Тривалий час вважалося, що ці структури є всезапираючими.
Розроблено методику синтезу гребінчастих і решітчастих смуго-пропускаючих фільтрів з відрізків симетричних смужкових ліній передачі.

Проведено дослідження нового ефекту електромагнітної взаємодії між резонаторами мікросмужкової і смужкової конструкції, яке полягає в залежності коефіцієнта зв'язку від форми східчастих резонаторів. Встановлено характерні особливості цієї залежності.

Показано, що по сукупності показників нові смужкові і мікросмужкові фільтри для засобів телекомунікацій є конкурентоздатними в порівнянні з моноблочними керамічними фільтрами і фільтрами на коаксіальних діелектричних резонаторах. Розроблено методику побудови таких фільтрів.

Малогабаритний смужковий смуго-пропускаючий фільтр для великої потужності (20 Вт), який працює на частоті 2.4 ГГц.
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2605-f.pdf436.63 КБ