Правда В.І.

Розробка багатоканальних передавачів короткохвильової частини сантиметрового діапазону для систем багатостанційного радіодоступу

Макет багатоканального передавача для базової станції  системи безпровідного доступу у діапазоні 12 ГГц.

Виконане теоретичне вивчення природи інтермодуляційних спотворень у нелінійному підсилювачі потужності у частині їх зв’язку із генерацією парних гармонік вхідного сигналу дозволило запропонувати новий принцип лінеаризації характеристик цих пристроїв, оснований на використанні енергії зазначених гармонік у якості сигналу зворотного зв’язку. Проведені розрахунки впливу зазначеного механізму на передачу сигналів із цифровою модуляцією різного формату.

Розробка інтегральних приймально-передавальних модулів міліметрового діапазону для систем широкосмугового безпроводового доступу

Макет  прийомопередавального модуля міліметрового  діапазону довжин хвил

Розроблені науково-технічні і конструкторсько-технологічні основи створення прийомопередавальних модулів (трансіверів) міліметрового діапазону довжин хвиль, що призначені до використання у складі абонентських станцій систем широкосмугового доступу до комп’ютерних інформаційних мереж.