Розробка багатоканальних передавачів короткохвильової частини сантиметрового діапазону для систем багатостанційного радіодоступу

Макет багатоканального передавача для базової станції  системи безпровідного доступу у діапазоні 12 ГГц.

Виконане теоретичне вивчення природи інтермодуляційних спотворень у нелінійному підсилювачі потужності у частині їх зв’язку із генерацією парних гармонік вхідного сигналу дозволило запропонувати новий принцип лінеаризації характеристик цих пристроїв, оснований на використанні енергії зазначених гармонік у якості сигналу зворотного зв’язку. Проведені розрахунки впливу зазначеного механізму на передачу сигналів із цифровою модуляцією різного формату. Отримано значне (до 25 дБ) зниження рівня перехідних завад і підвищення рівня вихідної потужності при однодецибельній компресії коефіцієнта підсилення майже до рівня насичення транзистора. Простота реалізації порівняно із відомими методами лінеаризації підсилювачів короткохвильової частини сантиметрового і міліметрового діапазонів довжин хвиль, побудованих за схемою на одному активному елементі, роблять запропоновані підсилювачі найбільш перспективними у цьому діапазоні частот.

За результатами досліджень розроблені принципи побудови і інженерно-конструкторської реалізації виключно планарних схем складання потужностей. Метод просторового складання потужностей сьогодні є єдиним для досягнення вихідної потужності більше порядку 35 дБм і до цього був реалізований за допомогою об’ємних структур. На відміну від них запропоновані схеми повністю планарні і, таким чином, включаються до схем передавачів, виготовлених за гібридно-, або монолітно-інтегральною технологією.
Розроблене прецизійне технологічне обладнання дає можливість проведення вимірювань інтермодуляційних спотворень високого порядку і перехідних завад, створених при підсиленні реальних багатоканальних сигналів із цифровою модуляцією.

Розроблені і виготовлені лінеарізовані підсилювачі вихідної потужності і на базі них – багатоканальний передавач, призначений для базової станції у складі системи безпровідного доступу у діапазоні 12 ГГц.
Проведені теоретичні дослідження у новій галузі системної компенсації нелінійних спотворень багатоканальних повідомлень за рахунок додаткового цифрового кодування і відповідної фільтрації, що важливо для існуючих каналів зв’язку. Показано принципову можливість покращення характеристик якості каналів без заміни діючих передавачів із високим рівнем перехідних завад.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2423-p.doc151.5 КБ