Розробка багатоканальних передавачів короткохвильової частини сантиметрового діапазону для систем багатостанційного радіодоступу

Виконане теоретичне вивчення природи інтермодуляційних спотворень у нелінійному підсилювачі потужності у частині їх зв’язку із генерацією парних гармонік вхідного сигналу дозволило запропонувати новий принцип лінеаризації характеристик цих пристроїв, оснований на використанні енергії зазначених гармонік у якості сигналу зворотного зв’язку. Проведені розрахунки впливу зазначеного механізму на передачу сигналів із цифровою модуляцією різного формату. Отримано значне (до 25 дБ) зниження рівня перехідних завад і підвищення рівня вихідної потужності при однодецибельній компресії коефіцієнта підсилення майже до рівня насичення транзистора. Простота реалізації порівняно із відомими методами лінеаризації підсилювачів короткохвильової частини сантиметрового і міліметрового діапазонів довжин хвиль, побудованих за схемою на одному активному елементі, роблять запропоновані підсилювачі найбільш перспективними у цьому діапазоні частот.

За результатами досліджень розроблені принципи побудови і інженерно-конструкторської реалізації виключно планарних схем складання потужностей. Метод просторового складання потужностей сьогодні є єдиним для досягнення вихідної потужності більше порядку 35 дБм і до цього був реалізований за допомогою об’ємних структур. На відміну від них запропоновані схеми повністю планарні і, таким чином, включаються до схем передавачів, виготовлених за гібридно-, або монолітно-інтегральною технологією.
Розроблене прецизійне технологічне обладнання дає можливість проведення вимірювань інтермодуляційних спотворень високого порядку і перехідних завад, створених при підсиленні реальних багатоканальних сигналів із цифровою модуляцією.

Розроблені і виготовлені лінеарізовані підсилювачі вихідної потужності і на базі них – багатоканальний передавач, призначений для базової станції у складі системи безпровідного доступу у діапазоні 12 ГГц.
Проведені теоретичні дослідження у новій галузі системної компенсації нелінійних спотворень багатоканальних повідомлень за рахунок додаткового цифрового кодування і відповідної фільтрації, що важливо для існуючих каналів зв’язку. Показано принципову можливість покращення характеристик якості каналів без заміни діючих передавачів із високим рівнем перехідних завад.

Макет багатоканального передавача для базової станції  системи безпровідного доступу у діапазоні 12 ГГц.
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2423-p.doc151.5 КБ