Якість каналів

Розробка багатоканальних передавачів короткохвильової частини сантиметрового діапазону для систем багатостанційного радіодоступу

Виконане теоретичне вивчення природи інтермодуляційних спотворень у нелінійному підсилювачі потужності у частині їх зв’язку із генерацією парних гармонік вхідного сигналу дозволило запропонувати новий принцип лінеаризації характеристик цих пристроїв, оснований на використанні енергії зазначених гармонік у якості сигналу зворотного зв’язку. Проведені розрахунки впливу зазначеного механізму на передачу сигналів із цифровою модуляцією різного формату.