трикомпонентні тверді сполуки AIIIBV

Дослідження наногетероструктур на потрійних сполуках AIIIBV для моделювання їх електронних властивостей та ефектів

Предметом дослідження є електричні й оптоелектронні характеристики потрійних
сполук AIIIBV та структур на їх основі. Особлива увага приділяється дослідженню динамічних характеристик потрійних сполук у сильних полях, ефекти розігрівання електронного газу та інші ефекти, що властиві таким матеріалам при досягненні нанорозмірів, а також явища на границях низькорозмірних структур з пасивними областями та контактами.
Створено фундаментальні фізико-математичні засади для моделювання