Костерєв М.В.

Розробка математичного забезпечення для аналізу ризику експлуатації підсистем ЕЕС з атомними електростанціями

1. Номер державної реєстрації теми – 0113U004004, НТУУ «КПІ» - 2635-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф.. Костерєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів оцінки стану підсистем ЕЕС при наявності зношеного електрообладнання та нечіткої інформації

1. Номер державноі реєстраціі теми - 0111U003239, НТУУ «КПІ»-2436-п
2. Науковий керівник – д.т.н.,проф. Костерєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати

Моделі прогнозування залишкового ресурсу і оцінки ризику пошкоджень електрообладнання електростанцій в умовах нечіткої інформації при збуреннях в електроенергетичній системі (ЕЕС)

1. Номер державної реєстрації теми - 0107U002747, КВНТД 1.213.14.02 УДК 621.311
2. Науковий керівник - д.т.н., проф Костерєв М.В.
3. Суть розробки, основні результати.