ІПСА

Розробка комплексної системи забезпечення безпеки та живучості функціонування складних технічних систем в реальному режимі часу

Функціональна схема водопровідної глибинної системи водопостачання

Запропоновано методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій комплексної системи забезпечення безпеки та живучості (КСБЖ) функціонування складних технічних систем (СТС) в реальному режимі часу з урахуванням своєчасного формування і реалізації рішення та неусуненого порогового обмеження часу на цикл управління у позаштатних режимах