Розробка комплексної системи забезпечення безпеки та живучості функціонування складних технічних систем в реальному режимі часу

Запропоновано методологічний, математичний та алгоритмічний інструментарій комплексної системи забезпечення безпеки та живучості (КСБЖ) функціонування складних технічних систем (СТС) в реальному режимі часу з урахуванням своєчасного формування і реалізації рішення та неусуненого порогового обмеження часу на цикл управління у позаштатних режимах. КСБЖ базується на принципі своєчасного виявлення причин та запобігання переходу штатного режиму у позаштатний, системному оцінюванні і прогнозуванні динаміки дестабілізуючих факторів ризику, ресурсу допустимого ризику, що забезпечують супроводження процесу функціонування СТС з можливістю оперативного формування достатньо обгрунтованого рішення щодо запобігання аварій і катастроф під час експлуатації складного технічного об’єкту (СТО). Запропонована стратегія гарантованої безпеки функціонування СТС забезпечує системне запобігання непрацездатності і небезпеки функціонування об’єкту, надає можливість для позаштатних та аварійних ситуацій своєчасного прийняття рішення про зміну режиму функціонування об’єкту. Основою алгоритму управління безпекою та живучістю функціонування СТС у позаштатних ситуаціях є блок діагностування, що пропонується у вигляді інформаційної платформи технічного діагностування. Прогнозування динаміки дестабілізуючих факторів ризику здійснюється на основі відновлених функціональних залежностей за дискретно заданими вибірками в реальному режимі часу. Показники якості і ефективності системи технічного діагностування узгоджуються з відповідними показниками системи управління безпекою та живучістю, що гарантує з потрібною вірогідністю запобігання відмов СТС у межах ресурсів допустимого ризику різних режимів. Система технічного діагностування забезпечує з потрібною достовірністю своєчасне виявлення, розпізнавання та оцінювання ризику позаштатного режиму на прогнозований термін експлуатації СТС, коригування параметрів безпеки та живучості для гарантування своєчасного усунення причин ризику до появи відмов. Наведено приклади функціонування реальних СТС з своєчасним виявленням переходу у позаштатний та аварійний режими та поверненням їх функціонування у штатний режим.

Функціональна схема водопровідної глибинної системи водопостачання
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2832.pdf1.06 МБ