розподілені сенсорні мережі

Теоретичні засади побудови інтелектуальних масштабованих комп’ютерних систем моніторингу критичних об'єктів

Головна ідея підходу, що використовується в проекті, полягає у створенні принципово нової архітектури інтелектуальних масштабованих програмно-апаратних засобів моніторингу критичних об’єктів на основі застосування розподілених сенсорних мереж. Основну увагу досліджень, що проводяться, зосереджено на важливих науково-технічних проблем аналізу, верифікації та систематизації даних гетерогенної природи. В роботі використовується сучасний науково-технічний інструментарій обробки великих обсягів даних, які в літературі об’єднують терміном Big Data («Великі дані»).