Теоретичні засади побудови інтелектуальних масштабованих комп’ютерних систем моніторингу критичних об'єктів

Головна ідея підходу, що використовується в проекті, полягає у створенні принципово нової архітектури інтелектуальних масштабованих програмно-апаратних засобів моніторингу критичних об’єктів на основі застосування розподілених сенсорних мереж. Основну увагу досліджень, що проводяться, зосереджено на важливих науково-технічних проблем аналізу, верифікації та систематизації даних гетерогенної природи. В роботі використовується сучасний науково-технічний інструментарій обробки великих обсягів даних, які в літературі об’єднують терміном Big Data («Великі дані»). Це поняття включає в себе, зокрема, методи інтелектуальної обробки даних Data Mining, а також використання постреляційних систем управляння базами даних, так званих NoSQL-баз даних. Новизна даного підходу є результатом об’єднання двох технологій, що дозволяє розробити нові інтелектуальні методи глибинного аналізу даних та високопродуктивні масштабовані комп’ютерні засоби, що разом дозволить суттєво підвищити ефективність аналізу та систематизації гетерогенних сенсорних даних і, як наслідок, покращити якість моніторингу різних класів критичних об’єктів.
В процесі виконання роботи було розроблено методи масштабування комп’ютерних засобів моніторингу критичних об’єктів, зокрема, створено структурні схеми компонентів засобів масштабування системи моніторингу, алгоритми взаємодії структурних елементів підсистем. Створено відповідні алгоритми у складі системи моніторингу. Розроблено метод управління компонентами інформаційно-моніторингової системи та методи класифікації сенсорних даних у складі підсистеми інтелектуальної обробки даних. Розроблені методи та підходи можуть бути використані для створення інформаційно- моніторингових та інформаційно-аналітичних систем, спрямованих на оперативний моніторинг об’єктів спостереження у різних предметних галузях.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2018_2907.pdf128.48 КБ