Аналіз даних

Сценарне моделювання критичних змін еколого-економічного стану тимчасово окупованих територій, як фактору національної безпеки України, на основі супутникових даних

В ході виконання НДР створено інформаційну систему моніторингу змін наземного покриву територій на основі супутникових даних. Систему інтегровано до складу Інформаційно-аналітичного ситуаційного центру КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Розроблено комплекс методів та моделей, на підставі яких проводиться оцінка ступеню трансформації типів наземного покриву, ідентифікуються критичні зміни, проводиться їхня класифікація за видом трансформації. Методи, які використовуються для ідентифікації трансформацій:

Теоретичні засади побудови інтелектуальних масштабованих комп’ютерних систем моніторингу критичних об'єктів

Головна ідея підходу, що використовується в проекті, полягає у створенні принципово нової архітектури інтелектуальних масштабованих програмно-апаратних засобів моніторингу критичних об’єктів на основі застосування розподілених сенсорних мереж. Основну увагу досліджень, що проводяться, зосереджено на важливих науково-технічних проблем аналізу, верифікації та систематизації даних гетерогенної природи. В роботі використовується сучасний науково-технічний інструментарій обробки великих обсягів даних, які в літературі об’єднують терміном Big Data («Великі дані»).

Методи та засоби автоматичної систематизації динамічного науково-освітнього ресурсу глобального електронного інформаційного простору

В процесі виконання роботи було реалізовано принципово нову архітектуру програмних засобів автоматичної систематизації науково-освітнього сегменту глобального електронного інформаційного простору. Орієнтованість на науково-освітню галузь дозволила використати особливості відповідних даних, у першу чергу той факт, що їх зазвичай можна віднести до класу частково структурованих. Останнє призводить до можливості використання методів структурування, спрямованих на обробку даних цього класу, зокрема методів на базі відбору інформації (Information Extraction).

Розробка методології системного аналізу, моделювання та оцінювання фінансових ризиків

Запропоновано методику оцінювання ризику із використанням принципів системного аналізу для фінансових процесів.