регіональний регулятор

Методи та засоби оптимального керування гідроагрегатами ГЕС, енергоблоками ТЕС та ВДЕ при зміні частоти та перетоків потужності в об’єднаній енергосистемі

Розроблено метод синтезу оптимальних регуляторів багатовимірних, нелінійних систем, які здатні в режимі реального часу вирішувати задачі загальносистемного керування перехідними режимами об’єднаної електроенергетичної системи (ОЕС), враховуючи обмеження на ресурси засобів регулювання та допустимі межі відхилення режимних параметрів шляхом прогнозування векторів майбутніх станів нелінійної системи з подальшою квадратичною оптимізацією з заданими обмеженнями