сервіс-орієнтована архітектура (SOA)

Проектування сучасних систем сервісів на прикладі мобільної медичної системи для мешканців прифронтових селищ в зоні АТО

Зростання складності сучасних інформаційних систем, включаючи грід/хмарні - інфраструктури, зумовило поширення модульного підходу до розробки їх програмного забезпечення з використанням стандартизованих по можливості інтерфейсів між частинами, як це передбачено концепцією сервіс-орієнтованої архітектури (SOA). Дана архітектура представлена у вигляді набору сервісів і процесів, які можна комбінувати, а також змінювати з часом відповідно до змін вимог з допомогою планувальників потоку завдань (workflows).