Проектування сучасних систем сервісів на прикладі мобільної медичної системи для мешканців прифронтових селищ в зоні АТО

Зростання складності сучасних інформаційних систем, включаючи грід/хмарні - інфраструктури, зумовило поширення модульного підходу до розробки їх програмного забезпечення з використанням стандартизованих по можливості інтерфейсів між частинами, як це передбачено концепцією сервіс-орієнтованої архітектури (SOA). Дана архітектура представлена у вигляді набору сервісів і процесів, які можна комбінувати, а також змінювати з часом відповідно до змін вимог з допомогою планувальників потоку завдань (workflows). Однак хмарні SOA мають відмінності від SOA, побудованих на ізольованих е- інфраструктурах, перш за все, в використанні переваг віртуалізації як апаратних (серверів), так і програмних (ОС) ресурсів.Робота присвячена дослідженню необхідних змін в сервіс-орієнтованих архітектурах (SOA) у зв’язку з загальною тенденцією переносу прикладних застосувань у хмарне середовище, зокрема, в Європейську відкриту наукову хмару. Досліджені базові відмінності традиційних SOA першого покоління (на основі веб-сервісів з уніфікованими протоколами зв’язку) і хмарних MSA нового покоління (на основі мікро-сервісів з контейнерами), показані доцільні шляхи їх конвергенції з ціллю забезпечення ефективної віртуалізації хмарних апаратних і системних ресурсів. Досліджені також доцільність використання семантичних моделей для вибору необхідних сервісів за функціональними і нефункціональними ознаками з реєстрів сервісів, можливість автоматизації проектування систем сервісів для хмарного середовища. В роботі запропонована інноваційна методика проектування мікро-сервісних хмарних додатків на базі доменних онтологій предметних галузей з перетворенням онтології бізнес-процесів у послідовні моделі (CIM, PIM, PSM) з поступовим збільшенням впливу параметрів сервісної платформи, яка застосовується для реалізації системи сервісів. Нарешті для зручності користувачів узагальнені наявні макро- сервіси репозитаріїв FIWARE і ProgrammableWeb. Застосування сервіс-орієнтованих архітектур (SOA) і розподілених реєстрів сервісів дозволяє значно знизити собівартість та підвищити якість прикладного програмного забезпечення, що створюється, а також забезпечує шляхи інтегрування додатків в межах сукупності великої кількості інформаційних систем підприємства чи кількох підприємств в межах країни або континенту. Запропоноване застосування сервіс-орієнтованого підходу до проектування мобільної медичної системи персонального моніторингу і лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями і сформовано перелік сервісів пацієнта, лікаря та підтримки самої платформи як пропозицію до третього етапу національної реформи медицини.

Макет натільного сенсора сигналів дихання пацієнтів
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2022.PDF682.51 КБ