Петренко А.І.

Проектування сучасних систем сервісів на прикладі мобільної медичної системи для мешканців прифронтових селищ в зоні АТО

Макет натільного сенсора сигналів дихання пацієнтів

Зростання складності сучасних інформаційних систем, включаючи грід/хмарні - інфраструктури, зумовило поширення модульного підходу до розробки їх програмного забезпечення з використанням стандартизованих по можливості інтерфейсів між частинами, як це передбачено концепцією сервіс-орієнтованої архітектури (SOA). Дана архітектура представлена у вигляді набору сервісів і процесів, які можна комбінувати, а також змінювати з часом відповідно до змін вимог з допомогою планувальників потоку завдань (workflows).

Дослідження нової концепції побудови динамічної архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення в грід-хмарному середовищі з елементами постбінарних обчислень

SOC обчислювальна платформа

Підтема: Розробка методики побудови архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення на базі об’єднання веб, грід і хмарних сервісів.

Методи побудови платформо-незалежних паралельних систем автоматизованого схемотехнічного проектування з засобами доступу через Інтернет

Підходи до розробки розподілених систем на базі сервіс-орієнтованої архітектури сьогодні вважаються перспективними з ряду причин. Основна перевага СОА полягає в тому, що така архітектура дозволяє будувати слабкозв’язані програми. При цьому СОА ґрунтується на добре прописаних стандартах. Ключовим поняттям СОА є сервіс. Їх використання спрощує роботу розробникам та пришвидшує її, адже дозволяє не починати роботу з нуля, а створювати нові програми, використовуючи вже готові служби.

Паралельні алгоритми моделювання динамічних нелінійних об’єктів на суперкомп’ютері

Розвиток сучасних технологій в галузі електроніки та складність пристроїв, що проектуються, призводить не лише до збільшення витрат часу на вирішення, але й збільшує ймовірність зриву процедур аналізу із-за накопичення інструментальних та методичних похибок. На існуючому етапі мікромініатюризації все більше фізичних ефектів потребують врахування, що значно ускладнює процес динамічного аналізу об’єктів. Можливість автоматичної адаптації методу вирішення до особливостей задачі дозволяють значно підвищити надійність отримання розв’язку.