Методи побудови платформо-незалежних паралельних систем автоматизованого схемотехнічного проектування з засобами доступу через Інтернет

Підходи до розробки розподілених систем на базі сервіс-орієнтованої архітектури сьогодні вважаються перспективними з ряду причин. Основна перевага СОА полягає в тому, що така архітектура дозволяє будувати слабкозв’язані програми. При цьому СОА ґрунтується на добре прописаних стандартах. Ключовим поняттям СОА є сервіс. Їх використання спрощує роботу розробникам та пришвидшує її, адже дозволяє не починати роботу з нуля, а створювати нові програми, використовуючи вже готові служби.

Запропонована архітектура комплексу NetALLTED, що використовує веб-сервіси (на базі набору SOAP, WSDL та UDDI), дозволяє використати переваги сучасних веб-технологій при реалізації серверної частини на етапі вирішення задач пошуку обчислювальних ресурсів, проміжного зберігання даних, забезпечення довготривалих розрахунків тощо. Структура та функціональні можливості запропонованих систем комплексу націлені на формування „маршрутів проектування”, що дає змогу відтворити процес проектування у вигляді набору взаємодіючих веб-сервісів та дозволяє користувачу обирати найбільш вдалі шляхи вирішення задачі.

Особливості використання веб-сервісів для подібної системи проектування проявляються у тому, що певна послідовність дій можлива лише за умови виконання попередніх кроків, наприклад, формування завдання на дослідження здебільшого не має сенсу, якщо не виконано опис об’єкту дослідження тощо.

За результатами аналізу існуючих систем підтримки веб-сервісів, що базуються на власних архітектурних рішеннях, мовах опису, графічних редакторах тощо, запропоновано підхід, що максимально використовує існуючий інструментарій та веб-стандарти. Здійснено аналіз функціонального складу та структури міждисциплінарного комплексу проектування NetALLTED на предмет створення платформо-незалежної системи схемотехнічного проектування. Розроблено спеціальні функціональні веб-сервіси доступу до комплексу NetALLTED, які мають альтернативну реалізацію, що надає змогу користувачу обрати більш придатний метод вирішення окремої задачі або скласти альтернативний маршрут проектування із порівнянням результатів дослідження. Графічний інтерфейс користувача реалізовано як веб-інтерфейс, доступний з будь-якого робочого місця, обладнаного веб-браузером та підключеного до мережі Інтернет. Користувачу надається графічний редактор маршруту, що дозволяє будувати маршрути із зареєстрованих компонентів; склад бібліотеки компонентів маршруту може легко розширюватись, в тому числі і за рахунок сервісів сторонніх розробників.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2527-p.doc107 КБ