Андрєєв М.В.

Методи нелінійного аналізу та топологічні методи теорії варіаційних нерівностей та еволюційних включень

Розроблено новий теоретичний апарат для конструктивного та системного вивчення еволюційних включень та мультиваріаційних нерівностей з нелінійними, немонотонними, некоерцитивними функціями взаємодії в загальному випадку, що, в свою чергу, вимагає якісного дослідження та розробки нових властивостей класів багатозначних немонотонних відображень, доведення нових теорем вкладення та апроксимації фазових та розширених фазових просторів, обґрунтування нових конструктивних методів пошуку наближених розв’язків та нових теорем про властивості розв’язуючого оператора для таких задач.

Методи нелінійного аналізу процесів прийняття рішень в умовах невизначеності

Розроблено нові методи побудови стратегій недосконалого контролю для успішного виявлення неполадки та планування експерименту з багатьма альтернативами. Встановлено необхідні та достатні умови існування таких стратегій, коли функція розподілу неполадки відома явно та достатню умову, якщо відома з експерименту лише зростаюча інтенсивність неполадки.