Макаренко О.С.

Побудова, дослідження та застосування принципово нових моделей соціо- економічних систем

Розглянуто шлях побудови нових моделей складних соціальних систем, що базується на принципі поєднання переваг різних класів моделей: клітинних автоматів, нейромереж та багатоагентних систем, причому з урахуванням властивостей індивідуумів як складових таких систем. Знайдено підходи до побудови нових моделей соціо-економічних систем. Побудовано нові моделі з урахуванням властивостей передбачення та розглянуто їх застосування до задач менеджменту транспортних потоків.

Методи дослідження та моделі сталого розвитку і трансформаційних процесів у великих соціо-економічних системах

Запропоновано новий підхід до розгляду сталого розвитку, що базується на застосуванні моделей та концепцій з врахуванням властивості асоціативної пам’яті. Запропонована формалізація проблеми сталого розвитку, що враховує різну природу підсистем, ментальні особливості населення та існування потреб наступних поколінь в ресурсах. Розроблено постановки задач моделювання поведінки великих об’єднань людей з урахуванням взаємодії та ментальності людей на базі моделей нейромережного типу, клітинних автоматів та мультиагентних систем.