Методи дослідження та моделі сталого розвитку і трансформаційних процесів у великих соціо-економічних системах

Запропоновано новий підхід до розгляду сталого розвитку, що базується на застосуванні моделей та концепцій з врахуванням властивості асоціативної пам’яті. Запропонована формалізація проблеми сталого розвитку, що враховує різну природу підсистем, ментальні особливості населення та існування потреб наступних поколінь в ресурсах. Розроблено постановки задач моделювання поведінки великих об’єднань людей з урахуванням взаємодії та ментальності людей на базі моделей нейромережного типу, клітинних автоматів та мультиагентних систем.

Наведені моделі для вивчення зміни суспільної думки у великих соціальних системах за допомогою моделей з застосуванням реальних даних з ГІС. Запропоновано підходи до формалізації задач перетворення і розвитку великих соціо- техніко- природних систем на основі розгляду задач трансформації як задач керованого, революційного або еволюційного переходу між сталими станами таких систем. Розглянуто проблему сполучення різних моделей та різних структур та типів існуючих даних для створення інтегральних систем різного рівня та запропоновано можливі підходи до побудови таких моделей в залежності від складності задач.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2404-f.doc1.74 МБ