Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів

Розроблено комплекс апаратно-програмних засобів для побудови розподілених багатоканальних мікроконтролерних систем збору та обробки вимірювальної інформації на основі мереж віртуальних вимірювальних модулів з підтримкою ІР-протоколу, поширених цифрових інтерфейсів, спеціалізованих мережевих протоколів СоАР/СоRE та гнучкого програмного конфігурування вимірювальних каналів в багатозадачному середовищі. Запропоновано підхід до побудови систем збору та обробки експериментальних даних як багаторівневої мережі віртуальних вимірювальних модулів. Запропоновано концепцію віртуального вимірювального модуля як узагальнення поняття інтелектуального сенсора та модуля інформаційного обміну. Віртуальний ІР-модуль побудовано як мережу фізичних інформаційних блоків одержання даних з гнучким конфігуруванням та підтримкою ІР-протоколу для зовнішньої мережі. Розроблено апаратне і програмне забезпечення мережевих інтелектуальних модулів збору даних на основі мікроконтролерних засобів Texas Instruments та Silicon Laboratories. Розроблено апаратне та програмне забезпечення обробки вимірювальної інформації в середовищі операційних систем реального часу FreeRTOS та KeilRTX. Реалізовано функціонування віртуальних модулів в режимі розподілу часу для зменшення апаратних затрат та вартості системи. Забезпечена підтримка гнучкого програмного конфігурування багатоканальних логічних сенсорів на основі спеціалізованого Web-сервісу CoAP/CoRE.
Отримано нові технічні рішення та створено апаратно-програмні засоби для побудови мікроконтролерних віртуальних мережевих вимірювальних модулів для збору та обробки експериментальної інформації з підтримкою динамічного конфігурування та функціонування на основі вбудованих операційних систем реального часу, спеціалізованих Web-протоколів CoAP та Web-сервісів CoRE, віддаленого Інтернет-доступу на основі вбудованих технологій та систем збору даних на їх основі.
Апаратно-програмний комплекс забезпечує розробників типовими рішеннями та інструментальними засобами для створення розподілених систем віддаленого збору та обробки експериментальних даних на основі спеціалізованих Web-протоколів. Використання вбудованих мікроконтролерних засобів суттєво зменшило вартість віддаленого Інтернет-моніторингу та Інтернет-керування, зменшило масогабаритні показники та енергоспоживання систем порівняно з комп’ютерними архітектурами.

Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2910.pdf157.77 КБ