мікросерверні системи WEB

Розподілені системи збору експериментальних даних на базі віртуальних ІР-модулів

Розроблено комплекс АПЗ для побудови розподілених багатоканальних мікроконтролерних систем збору та обробки вимірювальної інформації на основі мереж віртуальних вимірювальних модулів з підтримкою ІР-протоколу, поширених цифрових інтерфейсів, спеціалізованих мережевих протоколів СоАР/СоRE та гнучкого програмного конфігурування вимірювальних каналів в багатозадачному середовищі.