Складнопрофільовані труби

Теплообмін і аеродинаміка складнопрофільованих теплообмінних поверхонь

Експериментальні макети складнопрофільованих труб плоскоовальної форми з різним подовженням профілю

1. Номер державної реєстрації : № 0112U000936 , НТУУ «КПІ» - 2513-ф.
2. Науковий керівник: ТУЗ Валерій Омелянович, доктор технічних наук професор кафедри АЕС і ІТФ.
3. Суть розробки, основні результати: