автоколивальний процес

Вплив магнітного поля на автоколивальні процеси на міжфазній поверхні провідник-електроліт.

напруженість магнітного поля 2500 Е

Розроблено нові принципи керування автоколивальними процесами на міжфазній поверхні провідник-електроліт за допомогою зовнішнього постійного магнітного поля. Отримано детальний опис автоколивальних явищ на міжфазній поверхні провідник-електроліт при накладанні постійного магнітного поля, яке є новим прикладом нелінійної самоорганізації в системі, що далека від термодинамічної рівноваги.