Захист інформації

Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем

Створено нову наукову концепцію, нові методи аналізу та управління безпекою структурно-складних систем (ССС). Побудовано логіко-ймовірнісні моделі, що дозволяють формалізувати опис задач безпеки ССС та забезпечити єдину методологічну базу для їх розв’язання. Закладено наукові основи для побудови нового класу комплексних систем захисту інформації. Запропоновано нові моделі, методи та алгоритми кібернетичного захисту на основі логіко-імовірнісного підходу, які застосовуються для вирішення задач аналізу захищеності та синтезу захищених інформаційно-комунікаційних систем.

Сучасні методи аналізу і синтезу криптографічних алгоритмів та протоколів

Мета роботи полягає в оцінюванні ефективності криптографічного захисту для певних типів криптосистем, отриманні оцінок їх стійкості відносно атак в залежності від умов, в яких вони функціонують, а також - у використанні нових методів для удосконалення систем криптографічного захисту інформації з урахуванням різних моделей обчислень та перспектив розвитку сучасних напрямків криптоаналізу, засобів обчислювальної техніки.