Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем

Створено нову наукову концепцію, нові методи аналізу та управління безпекою структурно-складних систем (ССС). Побудовано логіко-ймовірнісні моделі, що дозволяють формалізувати опис задач безпеки ССС та забезпечити єдину методологічну базу для їх розв’язання. Закладено наукові основи для побудови нового класу комплексних систем захисту інформації. Запропоновано нові моделі, методи та алгоритми кібернетичного захисту на основі логіко-імовірнісного підходу, які застосовуються для вирішення задач аналізу захищеності та синтезу захищених інформаційно-комунікаційних систем. Побудовано алгоритми (оптимальні та субоптимальні) параметричного та структурного синтезу систем кібернетичного захисту з використанням методів нелінійного програмування, теорії прийняття рішень та ігрового підходу. Розроблено оптимізовані алгоритми аутентифікації і цифрового підпису в криптомодулі структурно-складної інформаційної системи. Створено нові методи аналізу структури складних систем, планування експерименту – тестування захищеності складної системи, оцінювання та корегування впливу людського фактору на його результати.

Розроблені методи та моделі безпеки ССС покладено в основу двох інформаційних технологій та відповідних комплексів програмних модулів: «Автоматизованого проектування інформаційно-комунікаційних систем» та «Система моніторингу соціальних мереж NetMonitor». Комплекс «Автоматизоване проектування інформаційно-комунікаційних систем» - у стадії макетних пропозицій. Другий комплекс - Система «NetMonitor», було комерціалізовано (на конкурсній основі виграно інвестицію обсягом 1 млн.грн.)

Структурна схема
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2602-f.pdf691.12 КБ