Інтелектуальні системи

Розробка методів і засобів апаратно-програмної реалізації нейроконтролерів на основі програмованих логічних інтегральних схем для побудови інтелектуальних систем управління

Зовнішній вигляд нейроконтроллера

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U000223, НТУУ «КПІ» - 2617-п.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Дорошенко А.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка платформи сценарного аналізу в межах сталого розвитку

Розроблено інформаційну платформу сценарного аналізу у вигляді математичного забезпечення вирішення задач передбачення щодо виявлення перспективних напрямів стратегічного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів.

Розробка сучасної концепції, методологічних засад та заходів забезпечення сталого розвитку енергетики України

1. Номер державної реєстрації – 0109U002587.
2. Науковий керівник: Праховник А.В., доктор технічних наук, професор.
3. Суть розробки, основні результати.