Розробка сучасної концепції, методологічних засад та заходів забезпечення сталого розвитку енергетики України

Здійснено подальший розвиток теоретичних основ інтегрованого ресурсного планування у вирішенні задач побудови гібридних систем енергопостачання, математичних моделей та методів прийняття рішень. Визначено критерії і основні стратегічні напрями реформування електроенергетичної галузі з урахуванням існуючої інфраструктури, інтеграції засобів розосередженої генерації до існуючих систем енергозабезпечення. Розроблено методи вибору комплексу технічних рішень, що дозволяють оптимально адаптувати існуючі системи щодо можливості отримання енергії від різних енергетичних джерел живлення з урахуванням сукупності технічних вимог, можливості створення мікроенергетичних осередків для забезпечення енергетичних потреб регіонів, об'єктів.

Здійснено аналіз і сформовано концепцію розвитку електроенергетичної галузі з використанням інтелектуалізації мереж, сучасних інформаційних технологій та математичного апарату, ефективного управління джерелами розосередженої генерації. Розроблено математичне та методичне забезпечення та реалізовано задачі оцінювання потенціалу засобів розосередженої генерації з урахуванням економічних та кліматичних особливостей регіонів. Запропоновано систему моніторингу та управління енергетичними ресурсами і потоками. Розроблено методичне забезпечення задач аналізу та вибору потенційних джерел енергії для задоволення енергетичних потреб об'єктів. Задача розробки технологічних схем мікроенергетичних осередків реалізована на прикладі формування проекту створення фрагментів розосередженої енергостанції інституту.

Здійснено комплексний підхід до оптимального управління розвитком і режимами систем електропостачання з впровадженням розосередженої генерації. Проведено аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення в системах електропостачання. Визначено основні принципи і запропоновано математичні моделі формування електричних навантажень споживачів і джерел генерації. Розроблено методи забезпечення ефективного управління режимами інтегрованих систем. Запропоновано математичні моделі реалізації методів оцінювання і підвищення надійності розподільчих електричних мереж з урахуванням джерел генерації, сучасних комутаційних апаратів. Розроблено методологію прийняття оптимальних рішень для формування концепції створення потенціалу маневрених потужностей в ОЕС України. Здійснено розробку, обґрунтовування і тестування математичної моделі для формування, аналізу і порівняння альтернативних варіантів перспективної стратегії розвитку вітчизняної електроенергетичної галузі з позицій оптимального задоволення потреби в маневреній потужності. Запропоновано до реалізації концепцію наукової програми та інноваційний проект систем енергозабезпечення об'єктів споживання на базі smart-технологій.