Управління

Системне управління працездатністю, живучістю та безпекою складних технічних систем в умовах невизначеностей різної природи та дестабілізуючих факторів ризику

Системне управління працездатністю, живучістю та безпекою складних технічних систем в умовах невизначеностей різної природи та дестабілізуючих факторів ризику

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0113U000651, НТУУ «КПІ» - 2623-п..
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Панкратова Н.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка сучасної концепції, методологічних засад та заходів забезпечення сталого розвитку енергетики України

1. Номер державної реєстрації – 0109U002587.
2. Науковий керівник: Праховник А.В., доктор технічних наук, професор.
3. Суть розробки, основні результати.