Системне управління працездатністю, живучістю та безпекою складних технічних систем в умовах невизначеностей різної природи та дестабілізуючих факторів ризику

Системне управління працездатністю, живучістю та безпекою складних технічних систем в умовах невизначеностей різної природи та дестабілізуючих факторів ризику

Запропоновано системне управління працездатністю, живучістю та безпекою функціонування складних технічних систем (СТС) в умовах впливу дестабілізуючих факторів ризику, концептуальної та інформаційної невизначеностей, як своєчасного прийняття рішень щодо оперативного запобігання можливих аварійних та катастрофічних ситуацій. В основу стратегії гарантованого забезпечення живучості функціонування СТС в реальному режимі часу покладено запропоновані аксіома ситуацій ризику та принцип своєчасного виявлення та усунення причин можливого переходу працездатного стану об’єкту у непрацездатний стан з урахуванням системно узгодженого оцінювання ресурсу допустимого ризику у динаміці позаштатного режиму функціонування СТС.

Розроблений методично-алгоритмічний інструментарій для супроводження гарантованою живучістю функціонування СТС реалізовано у вигляді інформаційної платформи технічної діагностики, що надає можливість для позаштатних та аварійних ситуацій своєчасного прийняття рішення про зміну режиму функціонування об’єкту, штучного коригування низки параметрів з метою повернення їх значень до штатного режиму. Принциповим є критерії своєчасного виявлення причин позаштатного та аварійного стану об’єкту з урахуванням порогового обмеження часу.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2623-p.pdf900.69 КБ