Целюлозно-паперова промисловість

Розробка ресурсозберігаючих технологій перероблення вітчизняної недеревної рослинної сировини у целюлозовмісну продукцію

Розроблено ресурсозберігаючі екологічно більш чисті технології одержання целюлози із стебел сільськогосподарських рослин. Визначено хімічний склад і електронномікроскопічна будова представників вітчизняної недеревної рослинної сировини. Досліджено вплив основних технологічних параметрів одержання волокнистих напівфабрикатів (ВНФ) різними способами делігніфікації на їх показники якості. Запропоновано нову методику порівняння ефективності процесів делігніфікації стебел недеревної рослинної сировини.

Розробка органосольвентних способів одержання та використання волокнистих напівфабрикатів із сільськогосподарських рослин у целюлозно-паперовій промисловості

Досліджено фракційний і хімічний склад, мікроскопічну будову різних представників недеревної рослинної сировини України. Обґрунтовано доцільність використання нових сільськогосподарських культур для одержання волокнистих напівфабрикатів для потреб целюлозно-паперової промисловості. Вивчено вплив основних технологічних факторів (температури, тривалості, гідромодуля, витрат основних хімічних реагентів) одержання волокнистих напівфабрикатів на їх фізико-механічні показники.